2021-07-14 13:12:10

Udžbenici i drugi obrazovni materijali za školsku godinu 2021./2022.

Poštovani roditelji,

sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN, broj 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu.

Druge obrazovne materijale (radne bilježnice, likovne mape, atlasi, zbirke i slično) i ove godine financira lokalna samouprava tj. Grad Čazma.

Cjelokupnu proceduru nabavke udžbenika provest će Osnovna škola Čazma, a drugih obrazovnih materijala grad Čazma, a isti će učenike čekati na njihovim klupama u rujnu 2021. godine.

 

Popisi udžbenika te drugih obrazovnih materijala nalaze se u prilogu.

 

Stručna suradnica pedagoginja:

Marina Uher, prof.


Osnovna škola Čazma