2021-01-18 09:53:38

Potresi - letci i preporuke

Na poveznici se nalaze dva letka Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Jedan letak je za djecu, a jedan za roditelje. Proučite ih!

https://www.poliklinika-djeca.hr/aktualno/novosti/kako-se-ponasati-za-vrijeme-i-nakon-potresa-video-letak-i-smjernice-za-djecu-i-roditelje/?fbclid=IwAR34qmvdIej0XOXBTOziIMDmIIdr_PfN4O1xdYWQdHJJGE-71KJeUj9k0Hc

Pod opširnije se nalazi brošura Pripremi se za potres i Protokol postupanja u slučaju potresa.


Osnovna škola Čazma