2021-05-28 09:43:00

Ostvaren eTwinning projekt "U svijetu likovnih umjetnika 3" u 2.b razredu

Učenici 2.b razreda sudjelovali su u eTwinning projektu "U svijetu likovnih umjetnika 3". Cilj projekta bio je upoznavajući najveće likovne umjetnike svijeta i domovine  potaknuti učenike na učenje i stvaranje vlastitih likovnih djela, razvijati socijalne i građanske kompetencije, razvijati poduzetništvo i inicijativnost u skladu s kurikulumom likovne kulture i međupredmetnih tema. U zadatku smo trebali obraditi 4 svjetska umjetnika i jednog hrvatskog umjetnika. Nama se takav način rada svidio pa smo dosad upoznali osam likovnih umjetnika. Dosad smo upoznali 9 umjetnika: Almu Thomas, Edu Murtića, Yayoi Kusamu, Paula Cezannea, Salvadora Dalija, Henrya Matissea, Jamesa Rizzija, Vasilija Kandinskog i Juraja Jonkea.

Svakog umjetnika upoznali smo pomoću prezentacija, videouradaka, reprodukcija, nakon čega smo istaknuli njegovu važnost u likovnom svijetu i način stvaranja.

Projektne aktivnosti prezentirane su putem TwinSpacea i Facebook grupe projekta.

Učiteljica Anita Mikulandra

Naša virtualna izložba...

Powered by emaze


Osnovna škola Čazma